Dopis CARNET-u

Krajem listopada Zajednica je pripremila dopis CARNET-u u kojemu problematizira nedostupnost CARNET-ovih usluga HUSO u kontekstu obrazovanja odraslih.

Naime, u sklopu CARNET-ove hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO) svim zaposlenicima, nastavnicima i učenicima osnovnih i srednjih škola otvara se besplatan elektronički identitet, korisničko ime i lozinka, te elektronička adresa u obliku ime.prezime@skole.hr. Elektroničkim identitetom korisnicima su dostupne usluge Microsoft Office 365, Google Workspace for Education, CARNET webmail, prosljeđivanje e-pošte do elektroničkih sandučića u javnim servisima, mogućnost pristupa internetu preko različitih fiksnih i mobilnih pružatelja usluga, arhiva digitalnih obrazovnih materijala, sustav za učenje na daljinu Nikola Tesla i e-Lektire. Isto tako, školama se u sklopu hosting usluga za škole (HUSO) na raspolaganje daje i sustav za upravljanje sadržajem web stranica škole.

Navedene usluge nisu predviđene za korištenje ustanovama za obrazovanje odraslih, nego isključivo osnovnoškolskim i srednjoškolskim institucijama.

Zajednica je istaknula važnost obrazovanja odraslih kao integralnog dijela cjeloživotnog obrazovanja i učenja kao i nužnost povećanja dostupnosti HUSO usluga za ustanove za obrazovanje odraslih.