Erasmus + akreditacija

Prijavljena je Erasmus+ akreditacija s ciljevima:

  • Razvoj i rast internacionalizacije poslovanja članica Zajednice HGK.
  • Potaknuti i motivirati nastavnike u obrazovanju odraslih na produbljivanje i stjecanje novih andragoških kompetencija.
  • Ulaganje i kontinuirani razvoj u upravljanje ljudskim resursima