Međunarodna suradnja

U svom radu Zajednica teži umrežavanju i međunarodnoj suradnji s raznim dionicima u domeni obrazovanja odraslih. Umrežavanje predstavlja ključ uspjeha u promoviranju i unaprjeđivanju pitanja ljudskih potencijala i obrazovanja odraslih na nekoliko razina zbog čega Zajednica teži stvaranju i osnaživanju kontakata i kvalitetne suradnje.

Europski projekti

Fondovi Europske unije osiguravaju brojne mogućnosti u unaprjeđenju položaja i razvoja obrazovanja odraslih i istovremeno predstavljaju platformu za rad na jačanju ljudskih resursa svake ustanove. Sukladno tomu, Zajednica teži aktivnom sudjelovanju u europskim projektima.

Erasmus + projekti

U sklopu programa Erasmus+ i njegovih ključnih aktivnosti (KA1- Mobilnost u svrhu učenja za pojedince, KA2- Suradnja i organizacija institucija, KA3- Podrška razvoju politike i suradnja) Zajednica u razdoblju provedbe (2021-2027) planira uključivanje i predlaganje nekoliko projekata prema ključnim aktivnostima u svrhu internacionalizacije i jačanje kapaciteta nastavnog osoblja.

Organizacija događaja

Organizacija događanja predstavlja platformu za umrežavanje članova Zajednice, šire javnosti i svih zainteresiranih dionika u domeni obrazovanja odraslih i razvoja ljudskih potencijala.

Javna tijela

Jedan od ciljeva Zajednice jest i suradnja s nadležnim tijelima o pitanjima vezanim u ljudske resurse i obrazovanje odraslih. Upravo zato, suradnja s javnim tijelima predstavlja jednu od ključnih aktivnosti djelovanja.

Nadolazeći događaji

Osim obrazovnih institucija članica, rad Zajednice naimjenjen je svim sudionicima obrazovnih procesa u Hrvatskoj te su mnoge naše aktivnosti otvorene za sudjelovanje svim zainteresiranima.

Članstvo

Zajednica okuplja i predstavlja ustanove za obrazovanje odraslih i ustanove članice HGK koje teže razvoju ljudskih potencijala na području Republike Hrvatske s ciljem omogućavanja daljnjeg rasta i razvoja navedenih područja uz naglasak na sinergijsko djelovanje koje će u konačnici potaknuti pozitivne promjene u navedenim područjima.

Članstvo u Zajednici ostvaruje se putem učlanjenja u Hrvatsku gospodarsku komoru.

Sve strane koje su dio sustava trebaju biti zastupljene u njegovom upravljanju.

MALCOLM KNOWLES