Cilj Zajednice

Cilj Zajednice za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja odraslih jest omogućiti daljnji razvoj i unaprjeđenje područja ljudskih potencijala i obrazovanja odraslih svojim sinergijskim djelovanjem te budućim inicijativama poticati pozitivne i potrebne promjene na tržištu rada kao i aktivno osluškivati potrebe svih njegovih dionika.

Misija Zajednice

Misija Zajednice za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja odraslih teži jačanju djelatnosti cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih te zastupanju, promicanju i zaštiti zajedničkih interesa pred državnim i drugim institucijama i udruženjima.

Vizija Zajednice

Vizija Zajednice vidljiva je u petogodišnjem razvojnom planu u kojemu su razrađene temeljne strateške aktivnosti i načela djelovanja

Povijest i struktura Zajednice

U skladu s novim Zakonom o Hrvatskoj gospodarskoj komori (NN 144/2021) koji je stupio na snagu 4. siječnja i odlukom Upravnog obora Hrvatske gospodarske komore od 31. ožujka 2022. godine, dosadašnje Zajednice za razvoj ljudskih potencijala i Zajednice za obrazovanje odraslih spojile su se u jedinstvenu Zajednicu za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanje odraslih.

Na prvoj izbornoj sjednici, 13. lipnja 2022. jednoglasno je izabrano rukovodstvo Zajednice te je za predsjednika izabran Andrej Marušić (Ustanova za obrazovanje odraslih Dante), a za zamjenika predsjednika odabran je Igor Pureta (Ramiro d.o.o.).

Na izbornoj sjednici formirano je i Vijeće koje čini 11 članova te je odlučeno da će unutar zajednice djelovati i dvije grupacije. Grupacija za obrazovanje odraslih kojoj će predsjednik biti Andrej Marušić i grupacija za razvoj ljudskih potencijala s predsjednikom Igorom Puretom.

predsjednik
ANDREJ MARUŠIĆ
(predsjednik grupacije za obrazovanje odraslih)

Andrej Marušić ravnatelj je ustanove za obrazovanje odraslih Dante iz Rijeke, a ujedno je i predsjednik Zajednice u mandatnom razdoblju 2022.-2026

Od 2007. godine kada je postao ravnatelj Ustanove Dante, ostvario je brojne suradnje s institucijama kao što su EAEA, ESREA, ASOO i AMPEU. U razdoblju između 2017. i 2022. sudjelovao je u više od 100 Erasmus+ projekata i sudjelovao na brojnim domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim konferencijama. Osim toga, licencirani je trener Curriculum globALE, član Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala, član udruge GINCO i EPALE ambasador. Njegova Ustanova je u razdoblju od zadnjih pet godina uspješno provela više od 20 Erasmus+ projekata iz područja obrazovanja odraslih. Osim navedenoga Andrej iznimno aktivno sudjeluje na domaćim i međunarodnim znanstveno-stručnim konferencijama, simpozijima, radionicama i okruglim stolovima kao organizator, moderator, izlagač i voditelj radionica.

Dobitnik je priznanja AMPEU za doprinos razvoju kompetencija i komunikacije na stranom jeziku, priznanja za najbolji sadržaj na platformi EPALE i koautor je
priručnika ,,Učimo zajedno učiti i poučavati: priručnik za nastavnike u obrazovanju odraslih“.

Osim izuzetnih vještina u području planiranja, programiranja i organizacije, u svom radu pokazuje izraziti entuzijazam, energiju, komunikativnost, duhovitost i pristupačnost uvijek tragajući za novim znanjima i iskustvima.

potpredsjednik
IGOR PURETA
(predsjednik grupacije za razvoj ljudskih potencijala)

Igor Pureta diplomirao je agro-ekonomski smjer na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1987. s radom na temu operacijskih istraživanja.

Na Durham University u Ujedinjenom Kraljevstvu završio je 2001. specijalistički magistarski studij poslovnog upravljanja (MBA) s temom magistarskog rada „Uslužna orijentacija osiguravajućeg društva“.

Na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku doktorirao je 2019. s temom „Utjecaj kvalitete vođenja i upravljanja na konkurentnost malih i srednjih poduzeća“. Tijekom radnog vijeka radio je kao rukovoditelj u međunarodnim poduzećima poput Coca-Cola Bottlers i Henkel Croatia te kao pokretač i direktor poduzeća Loctite Inc. i predstavništva Tenneco Automotive u Republici Hrvatskoj stječući tako iskustvo ne samo u međunarodnom radnom okruženju već i u različitim industrijama. Od 1999. bio je član, a od 2004. i predsjednik Uprave Grawe Hrvatska d. d. s izravnom odgovornošću nad aktivnostima prodaje i marketinga, službe za korisnike, školovanja i razvoja ljudskih potencijala. Od 2020. član je Uprave Ramira.

Svoju široku ekspertizu iz područja vođenja, koje je njegova stalna teorijska i praktična inspiracija, kao predavač prenosi mladim generacijama, a uz poslovnu njeguje i znanstvenu karijeru te sudjeluje i izlaže na međunarodnim konferencijama.

ANA GALE

(potpredsjednica grupacije za obrazovanje odraslih)

Ana Gale diplomirala je 2006. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku, smjer marketing management, nakon čega 2007.  stječe i  pedagoško psihološke kompetencije na Filozofskom fakultetu u Osijeku.

Na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 2020. završava poslijediplomski specijalistički studiji čime stječe titulu sveučilišne specijalistice upravljanja projektima, fondovima i programima Europske unije.

U preko 10 godina iskustva u radu na projektima financiranih iz EU fondova, uspješno je sudjelovala u izradi i provedbi preko 40 projekata financiranih iz različitih izvora ( ESF, Erasmus+, EFRR , Interreg IPA program prekogranične suradnje, Norveški financijski mehanizam…)  i razvila mrežu partnerstva za preko 50 internacionalnih partnera. Dugogodišnji je predavač u programima obrazovanja iz područja izrade i provedbe EU projekata, te je sudjelovala kao predavač na Akademiji regionalnoga razvoja i fondova EU u organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Od 2014. ravnateljica je Učilišta Studium.

Kroz svoje djelovanje aktivno sudjeluje u unaprjeđenju sustava obrazovanja odraslih, s naglaskom na osiguranje kvalitete te je tako kroz svoju ustanovu pokrenula postupak dobivanja oznake Hrvatska kvaliteta za djelatnost obrazovanje odraslih čime je Učilište Studium postao prva ustanova za obrazovanje odraslih u Republici Hrvatskoj sa ovom oznakom. Članica je LPZ-a Vukovarsko srijemske županije, EPALE ambasador, vanjski vrednovatelj ustanova za obrazovanje odraslih, te sudjeluje kao član povjerenstava za izradu pravilnika u obrazovanju odraslih.

Članovi Vijeća Zajednice

 1. Andrej Marušić- Ustanova za obrazovanje odraslih Dante
 2. Igor Pureta- Ramiro d.o.o.
 3. Ana Gale- Učilište Studium
 4. Maja Milevoj- Otvoreno učilište Diopter
 5. Sanja Čop- Pučko otvoreno učilište Libar
 6. Heni Strčić- Narodno učilište
 7. Danijela Fabric Fabijanic- Pučko otvoreno učilište Slatina
 8. Danijela Čukušić- Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata
 9. Maja Holek- Pučko otovreno učilište Koprivnica
 10. Grozdana Pavlović – Pučko otvoreno učilište Krapina
 11. Mario Zamuda- Pučko otvoreno učilište Čakovec

Članstvo

Zajednica okuplja i predstavlja ustanove za obrazovanje odraslih i ustanove članice HGK koje teže razvoju ljudskih potencijala na području Republike Hrvatske s ciljem omogućavanja daljnjeg rasta i razvoja navedenih područja uz naglasak na sinergijsko djelovanje koje će u konačnici potaknuti pozitivne promjene u navedenim područjima.

Članstvo u Zajednici ostvaruje se putem učlanjenja u Hrvatsku gospodarsku komoru.

Sve strane koje su dio sustava trebaju biti zastupljene u njegovom upravljanju.

MALCOLM KNOWLES