Naslovnica2022-12-15T23:41:57+01:00

Čime se bavimo?

Cilj Zajednice za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja odraslih HGK jest omogućiti daljnji razvoj i unaprjeđenje područja ljudskih potencijala i obrazovanja odraslih svojim sinergijskim djelovanjem, te budućim inicijativama poticati pozitivne i potrebne promjene na tržištu rada kao i aktivno osluškivati potrebe svih njegovih dionika.

  • SURADNJA S DRŽAVNIM TIJELIMA I STRUČNIM ORGANIZACIJAMA PO PITANJIMA ANDRAGOŠKE TEORIJE I PRAKSE
  • ORGANIZIRANJE SAVJETOVANJA, EDUKACIJA, TRIBINA I DRUGIH STRUČNIH SKUPOVA
  • ZNANSTVENA I STRUČNA SURADNJA U HRVATSKOJ I INOZEMSTVU
  • PODRŠKA I SUDJELOVANJE U RAZVITKU ANDRAGOŠKE TEORIJE I PRAKSE
  • POPULARIZACIJA OBRAZOVANJA ODRASLIH
  • IZDAVANJE STRUČNIH I ZNANSTVENIH ANDRAGOŠKIH PUBLIKACIJA
  • ORGANIZACIJA, PROVOĐENJE I BRIGA O IZOBRAZBI I TRAJNOM STRUČNOM USAVRŠAVANJU ANDRAGOŠKIH DJELATNIKA

Nadolazeći događaji

Osim obrazovnih institucija članica, rad Zajednice naimjenjen je svim sudionicima obrazovnih procesa u Hrvatskoj te su mnoge naše aktivnosti otvorene za sudjelovanje svim zainteresiranima.

Međunarodna suradnja

Europski projekti

Erasmus + projekti

Organizacija događaja

Javna tijela

Članstvo

Zajednica okuplja i predstavlja ustanove za obrazovanje odraslih i ustanove članice HGK koje teže razvoju ljudskih potencijala na području Republike Hrvatske s ciljem omogućavanja daljnjeg rasta i razvoja navedenih područja uz naglasak na sinergijsko djelovanje koje će u konačnici potaknuti pozitivne promjene u navedenim područjima.

Članstvo u Zajednici ostvaruje se putem učlanjenja u Hrvatsku gospodarsku komoru.

Sve strane koje su dio sustava trebaju biti zastupljene u njegovom upravljanju.

MALCOLM KNOWLES

Go to Top