OBJAVLJENO 15.12.2023.

Održan partnerski sastanak projekta Erasmus+ StepForward

Dana 6. i 7. prosinca  koordinatorice na projektu sudjelovale su na drugom sastanku projektnog tima u Erasmus+ KA2 projektu STEP FORWARD čiji je koordinator projekta Hrvatska gospodarska komora (HGK), a partneri su Društvo andragoga Srbije i Andragoško društvo Slovenije u Ljubljani.
Prvog dana sastanka projektni tim sudjelovao je na predstavljanju njihovog pučkog otvorenog učilišta Cene Štupar na temu njihovo iskustva u dimaici podučavanja odraslih i sigitalnoj transformaciji kao i kratko predavanje u novootvorenom Center Rog i njihovim laboratorijima i radionicama za usavršavanje u vještinama.
Drugi dan je bio posvećen provedenim aktivnostima, posebno dinamici izrade i održavanja radionica digitalnih vještina za nastavnike u obrazovanju odraslih koju provode svi partneri te se razgovaralo o sljedećim aktivnostima u provedbi projekta. Partneri su usuglasili rokove i daljnju dinamiku provedbe projekta. Predstavljena je gotova verzija Vodiča za poučavanje nastavnika u baratanju digitalnim sadržajem koja će služiti kao dodatni materijal nastavnicima uz radionice.

Step Foward sufinanciran sredstvima iz Erasmus+ programa Europske unije. Glavni cilj projekta je ponuditi podršku nastavnicima u obrazovanju odraslih u korištenju digitalnih tehnologija u obrazovanju odraslih razvijanjem digitalne pedagogije i pružanjem smjernica u obliku vodiča i radionica o tome kako koristiti digitalne alate u nastavi.

<

Nadolazeći događaji

Osim obrazovnih institucija članica, rad Zajednice naimjenjen je svim sudionicima obrazovnih procesa u Hrvatskoj te su mnoge naše aktivnosti otvorene za sudjelovanje svim zainteresiranima.

Članstvo

Zajednica okuplja i predstavlja ustanove za obrazovanje odraslih i ustanove članice HGK koje teže razvoju ljudskih potencijala na području Republike Hrvatske s ciljem omogućavanja daljnjeg rasta i razvoja navedenih područja uz naglasak na sinergijsko djelovanje koje će u konačnici potaknuti pozitivne promjene u navedenim područjima.

Članstvo u Zajednici ostvaruje se putem učlanjenja u Hrvatsku gospodarsku komoru.

Sve strane koje su dio sustava trebaju biti zastupljene u njegovom upravljanju.

MALCOLM KNOWLES