KA1 Upskillead

Prijavljen je KA1 projekt Upskillead koji teži ostvarivanju sljedećih ciljeva:

  • Uspješno vođenje timova i rješavanje konfliktnih situacija u timu
  • Razvoj kritičkog mišljenja i uspješno rješavanje problema
  • Savladavanje straha od javnog nastupa na stranom jeziku
  • Uspješno provođenje karijernog savjetovanja i vođenja