OBJAVLJENO 29.9.2022.

Sastanak Zajednice s MROSP na temu provođenja sustava vaučera

Dana 29. runja 2022. održan je sastanak Zajednice za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja odraslih s predstavnicima Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, državnim tajnikom Ivanom Vidišem i načelnicom Sektora za tržište rada, Irenom Bačelić. U ime Zajednice za razvoj ljudskih potencijala i obrazovanja odraslih sastanku su prisustvovali predsjednik Andrej Marušić i poslovna tajnica Tajana Marušić. Sastanak je vodio Petar Mišević, savjetnik predsjednika.

Dnevni red sastanka doticao se prijedloga provođenja sustava vaučera koji je obuhvatio tri cjeline: vremensko razdoblje za završetak programa, definiranje zelenih i digitalnih vještina i aplikaciju moj vaučer.

Neki od najvažnijih zaključaka su sljedeći:

  • Trajanje programa će biti izmijenjeno na 10 mjeseci i za zaposlene i za nezaposlene osobe i već je pokrenuto od strane MRSOP
  • Pravilniku o kriteriju dodjele vaučera biti će u studenom upućen u e savjetovanje i nakon toga će se moći ići u izmjenu trajanja programa na 10 mjeseci.
  • Jedan od osnovnih preduvjeta što se smatra zelenim programom je i djelatnost koja tome vodi (npr računovođa se ne smatra zelenim programom)
  • Predstavnici HGK i Zajednice naglasili su kako su neophodni jasniji kriteriji što se smatra zelenim programom
  • uvažava se napomena koju je Zajednica dala o pretraživanju programa i navođenju potrebnih vještina i korigirat će se Katalog vještina i programa
  • Prijedlog Zajednice je da ustanove imaju uvid u status ponuda i uvid u prijavljene korisnike na sustavu vaučer, na što je zaključeno da za sada nije predviđena takva funkcionalnost kroz aplikaciju
  • U planu je povećanje iznosa vrijednosti vaučera kroz NPOO
  • Zajednica je ukazala kako trenutno HZZ ne želi isplatiti iznos ustanove za polaznika u slučaju financiranja dok polaznik ne plati cijeli iznos. MRSOP će provjeriti postoji li mogućnost da se promjene odredbe takvih ugovora.

Na samom kraju dogovoren je nastavak dijaloga između MRSOP i predstavnika HGK i Zajednice kroz buduće sastanke na temu sustava vaučera i njegove provedbe

<

Nadolazeći događaji

Osim obrazovnih institucija članica, rad Zajednice naimjenjen je svim sudionicima obrazovnih procesa u Hrvatskoj te su mnoge naše aktivnosti otvorene za sudjelovanje svim zainteresiranima.

Članstvo

Zajednica okuplja i predstavlja ustanove za obrazovanje odraslih i ustanove članice HGK koje teže razvoju ljudskih potencijala na području Republike Hrvatske s ciljem omogućavanja daljnjeg rasta i razvoja navedenih područja uz naglasak na sinergijsko djelovanje koje će u konačnici potaknuti pozitivne promjene u navedenim područjima.

Članstvo u Zajednici ostvaruje se putem učlanjenja u Hrvatsku gospodarsku komoru.

Sve strane koje su dio sustava trebaju biti zastupljene u njegovom upravljanju.

MALCOLM KNOWLES